Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Geschiedenis
100 jaar Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen bestond maandag 17 december 2012 officieel 100 jaar. In die tijd heeft de club veel bereikt. De "wat oubollige naam voor een ouwetuttenclub'' is inmiddels veranderd en de vereniging kreeg het predikaat 'koninklijk'. De toenmalig voorzitter, Pokky Cath-Postel blikt terug.

Wat heeft de vereniging, die inmiddels is omgedoopt tot NVVH-Vrouwennetwerk, in die 100 jaar bereikt?

"We hebben ons altijd sterk gemaakt voor de emancipatie en participatie van vrouwen. Onvoorstelbaar, maar vrouwen in Nederland mochten pas vanaf 1956 een bankrekening openen, daarin namen wij het voortouw. We stonden aan de wieg van peuterspeelzalen, de huishoudscholen, pensioenregelingen voor vrouwen die na hun trouwen stopten met werken, de privacystreep bij banken en instanties. We hebben vrouwenadviescommissies ingesteld, bijvoorbeeld in de bouw en er was natuurlijk het keurmerk 'Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen'. In 1927 zijn we, als eerste consumentenorganisatie in het land, begonnen met het testen van bijvoorbeeld theedoeken en ander huishoudelijk materiaal. Veel mensen kochten toen alleen een product als dat keurmerk erop stond. Inmiddels doen we dat testen niet meer. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig met wc's in de treinen, en het verlagen én verhogen van de leeftijdsgrens voor preventief borstkankeronderzoek.''

Hoe ziet het gemiddelde lid van de NVVH-Vrouwennetwerk eruit?

"We hebben 10.500 leden, verdeeld over 82 afdelingen in het land. Het gemiddelde lid is tussen de 60 en 65 jaar - van de babyboomgeneratie dus - en is geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt. Jonge vrouwen zijn allemaal aan het werk (dat hebben we wel bereikt) en die hebben nauwelijks tijd om ook nog eens naar de bijeenkomsten van die afdelingen te gaan. Het is sowieso lastig om daar bestuursleden voor te vinden. De leden zijn vaak alleenstaand, of gestopt met werken, of ergens nieuw komen wonen. Elke afdeling vult zijn eigen bijeenkomsten in. Denk daarbij aan dia-avonden, lezingen over reizen of kunst, leesclubs, taalcursussen, bridgedrives en wandelingen. Dat biedt gezelligheid maar ook vaak een nieuwe kijk op zaken.''

Waarom is ooit afscheid genomen van de naam Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen?

"In 2005 kwamen er geluiden dat die naam wel heel oubollig begon te klinken. Het klonk als een ouwetuttenclub. Wij voelden dat natuurlijk niet zo, maar we wilden er wel iets aan doen. Via een prijsvraag is deze naam eruit gekomen. En sinds oktober mogen we er ook nog 'koninklijk' voor zetten, wegens ons belang voor de maatschappij. Supertrots zijn we daarop, want we zijn de eerste vrouwenorganisatie in Nederland die dat voor de naam mogen zetten.'' 

Jubileum Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
Jaap Schuurman,  Dagblad Trouw

U kent haar van het keurmerk. ‘Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen’ stond lange tijd te lezen op huishoudelijke apparaten. Het keurmerk is intussen verdwenen, maar de vereniging is nog springlevend. Vandaag bestaat zij 100 jaar. Pokky Cath is voorzitter.

 1. Hoe gaat u het jubileum vieren?
  “Om ellende met sneeuw en ijs voor te zijn hebben we ons honderdjarig bestaan al in oktober gevierd. Dat was een schitterende dag waarbij een groot aantal leden kwam opdagen. Karin Bloemen trad op en H.K.H. Prinses Margriet was aanwezig. Dat was een bijzondere dag.”

 2. Sinds kort mag de NVVH zich ‘koninklijk’ noemen. Waarom heeft u deze onderscheiding gekregen?
  “Aan die onderscheiding zijn allerlei criteria verbonden. Je moet als maatschappelijke organisatie kunnen aantonen dat je actief betrokken bent bij de samenleving. Het feit dat we honderd jaar bestaan toont aan dat we ertoe doen. Daarom hebben we dat predicaat gekregen.”

 3. Een van uw doelen is ‘het stimuleren van de participatie van de vrouw als volwaardig lid van de samenleving’. Dat is toch niet meer nodig?
  “Ik dacht van wel. Dat heeft u onlangs nog kunnen lezen in de emancipatiemonitor (zie Trouw 11 december, red.). Er is nog altijd een verschil tussen de salariëring van mannen en vrouwen. Een grote groep vrouwen heeft nooit een pensioen kunnen opbouwen omdat zij altijd voor het huishouden heeft gezorgd. Ongelijkheid bestaat nog steeds.”

 4. Wat heeft u de afgelopen jaren bereikt?
  “Kent u de privacy-streep op de vloer bij banken en postkantoren? Daar hebben wij voor gezorgd. Maar we hebben ons ook hard gemaakt voor vrouwenkiesrecht, iets dat nu de normaalste zaak van de wereld is. Daarnaast organiseren we activiteiten waarbij vrouwen elkaar ontmoeten. Lezingen, concerten, bridgeavonden, enzovoorts. Deze worden altijd goed bezocht. We hebben nog steeds een taak. Zo willen we zorgen voor toiletten in alle treinen.”

 5. Denkt u dat de vereniging nog eens honderd jaar zal bestaan?
  “Dat weet ik niet. De gemiddelde leeftijd van onze leden is 65 jaar. We gaan een beetje ten onder aan ons eigen succes. We hebben altijd geroepen dat ook vrouwen een baan moeten kunnen krijgen, maar al die werkende vrouwen hebben geen tijd zich ook nog eens met een vereniging bezig te houden. Ons ledenaantal stagneert. Dat is jammer, maar ik denk dat er altijd behoefte zal blijven aan gezamenlijke activiteiten. We gaan gestaag verder.

De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) werd op 17 december opgericht op initiatief van Anna Polak, toenmalig directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. Doel was in eerste instantie het behartigen van de belangen van huisvrouwen. De vereniging groeide echter al snel uit tot een consumenten- en vakorganisatie die zich met veel meer thema’s bezig hield. In 2005 veranderde de naam in NVVH-VROUWENNETWERK, wat meer recht doet aan de huidige taak. In oktober dit jaar kreeg de vereniging het predicaat ‘koninklijk’. De NVVH telt op dit moment 9.500 leden.