Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Organisatie
Vertegenwoordiging en samenwerking

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK is vertegenwoordigd in:

 • Stichting Samenwerkende Vrouwenorganisaties (SSVO)
 • Overlegtafel
 • Associated Country Women of the World (ACWW)
 • De Certificatiecommissie van het  KEURMERKINSTITUUT
 • Landelijke Werkgroep Politiek Scholings Centrum (PSC)
 • Regionaal Overleg Consumenten Openbaar Vervoer (ROCOV)
 • Schone Kleren Campagne (SKC)
 • Fryske Akademy

 

PSC 

PSC, Politiek Scholings Centrum werd in 1972 opgericht. Verschillende vrouwenverenigingen waaronder NVVH-VROUWENNETWERK, de VVAO en Vrouwenbelangen hebben de PSC helpen oprichten en hebben nog een contactpersoon in het bestuur. Al 35 jaar worden vrouwen geschoold om politiek actief te worden en mee te doen in de politieke arena. Dit alles door de jaren heen door vele vrijwilligers. Helaas krijgt PSC geen subsidie meer voor het geven van scholingen en trainingen.

Informatie over PSC kunt u krijgen bij: http://www.politiekescholing.com

 

SKC, Schone Kleren Campagne

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. De SKC stelt zich ten doel de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in de Derde Wereld te verbeteren door de kopers van de kleding in ons land er zich bewust van te laten worden onder welke mensonwaardige omstandigheden de kleding dikwijls vervaardigd wordt. 

 • Lage lonen
 • Veel overwerk zonder dat hiervoor extra betaald wordt
 • Verbod om zich te verbinden in een vakbond en
 • Ongunstige arbeidsomstandigheden

Afnemers zijn gerenommeerde kledingketens in het westen. Er worden op papier wel afspraken gemaakt, maar men houdt zich er vaak niet aan. Onlangs is het boek ‘Made by Women’ verschenen met als ondertitel ‘Gender the global industry and the movement for women workers' rights’, waarin beschrijvingen staan van de omstandigheden waaronder de mensen werken. 85% van de werkers in de kledingindustrie is VROUW!

Er zijn zaken, die wel ‘schone’ kleren verkopen, bijvoorbeeld de kledingzaken, die volgens de Wereldwinkelprincipes werken.

Het verdient aanbeveling met de aankopen van uw kleding rekening te houden met de herkomst van de kleding en event. hiernaar te informeren. Zie voor meer informatie: www.schonekleren.nl

 

ROCOV Fryslan

ROCOV staat voor Regionaal Overleg Consumenten Openbaar Vervoer. Dit is een onafhankelijke Stichting, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan provincie en vervoerders. Het gaat dan over vervoer per bus en trein in Friesland. De NS ligt buiten ons bereik.

In deze Stichting zijn vijf (5) organisaties vertegenwoordigd. P. de Jong - als lid van NVVH-VROUWENNETWERK - vertegenwoordigt daarbij nog de drie (3) andere grote vrouwenorganisaties in Friesland.

Wilt u meedenken of heeft u op- of aanmerkingen over het Openbaar Vervoer in Friesland, mail dan naar:  
 

Fryske Academy

Vertegenwoordigster van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK in de Fryske Academy is mevrouw F. Stoel-Hoekstra, voorzitter van de afdeling Bolsward