Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Organisatie
Lidmaatschap NVR

Sinds juli 2013 zijn wij als Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK lid geworden bij de NVR.


Wat bied de NVR ( Nederlandse Vrouwen Raad) ons?
Hieronder staat waar de NVR  voor staat, wij zien dit ook als een aanvulling op een Netwerk van Vrouwenorganisaties in de breedste zin.

Waarom de NVR?
Voor de wet zijn mannen en vrouwen in Nederland gelijk. Maar hoe zit ‘t in de praktijk? Vrouwen krijgen, ook in Nederland, nog steeds niet altijd hetzelfde loon voor hetzelfde werk als mannen. In de top van bedrijven en politieke besturen zijn vrouwen nog altijd in de minderheid. Een groot aantal vrouwen is nog niet economisch zelfstandig en daardoor kwetsbaar. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is nog schrikbarend hoog. Duidelijke voorbeelden die aantonen dat er nog een wereld te winnen is.

Wat is de NVR?
Vrouwen blijven zich daarom inzetten voor verbetering van de positie van vrouwen. Zij bundelen hun kracht in vrouwenorganisaties. Een groot aantal van die vrouwenorganisaties is aangesloten bij de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Op dit moment telt deze koepel maar liefst 50 vrouwenorganisaties met zeer uiteenlopende achtergrond. En er komen steeds nieuwe lidorganisaties bij. Het geschat bereik van de Nederlandse Vrouwen Raad is circa 1 miljoen vrouwen. Dat maakt de NVR een sterke verbindende speler in de belangenbehartiging bij politiek en overheid als het gaat om de rechten en participatie van vrouwen.

De Nederlandse Vrouwen Raad bestaat al sinds 1898, en bruist nog steeds van energie. Zeker in deze tijd waarin de overheid allerlei taken en verantwoordelijkheden teruggeeft aan de burger hebben maatschappelijke organisaties een belangrijke rol. Niet alleen om een grotere burgerparticipatie te realiseren, maar ook om informatie vanuit de samenleving terug te brengen naar de overheid.

Wat doet de NVR?
De Nederlandse Vrouwen Raad streeft naar gelijke rechten en volwaardige participatie van vrouwen op alle terreinen. De NVR, dat zijn alle lidorganisaties gezamenlijk. Onderwerpen die door de NVR op de agenda worden gezet verkrijgen daardoor meer gewicht dan wanneer lidorganisaties dat afzonderlijk doen.

De belangrijkste activiteiten van de NVR zijn gericht op politiek en overheid. Bedoeling is de stem van de Nederlandse vrouw in te brengen in de beleidsontwikkeling en -evaluatie, opdat beleidsmaatregelen, wet en regelgeving niet alleen geen - directe of indirecte - nadelige gevolgen hebben voor de positie van vrouwen in Nederland, maar deze idealiter versterken.
De NVR doet dit onder meer door 'open brieven' aan regering en parlement, maar ook door debatten te organiseren en in gesprek te gaan met bewindslieden en Kamerleden, of door op andere wijze, bijvoorbeeld met (ludieke) acties, de aandacht te vragen voor zaken die voor vrouwen belangrijk zijn.

Nationaal en internationaal
Niet alleen in Nederland brengt de NVR de stem van de vrouw naar voren, maar ook in Europa en bij de Verenigde Naties (VN).
Al sinds de oprichting van de VN gaat er een Vrouwenvertegenwoordiger mee in de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN, en spreekt daar namens de Nederlandse vrouwen de regelingsleiders toe. De NVR werft, selecteert en begeleidt deze Vrouwenvertegenwoordiger. Ook bij belangrijke topconferenties lukt het de NVR vaak om een Vrouwenvertegenwoordiger deel te laten nemen als adviseur van de Regeringsdelegatie namens de Nederlandse vrouwen.

De Nederlandse Vrouwen Raad ontwikkelt voorts activiteiten en projecten gericht op de (economische) zelfstandigheid van vrouwen en meisjes en op hun veiligheid.