Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Organisatie
ACWW Europese conferentie 2017

ACWW Europese conferentie 2017

Van 4-8 november j.l. vond in Tirgu Mures, Roemenië de driejaarlijkse Europese ACWW Conferentie plaats. Ruim 120 vrouwen uit Europa, Australië en Zuid-Afrika kwamen daar bijeen om met elkaar te vergaderen en te discussiëren over uiteenlopende onderwerpen. Het officiële programma omvatte onder andere verslag van actuele ACWW-activiteiten, twee key-note lezingen over gezondheid, twee workshops over ‘health promotion’ en ‘crafts’ en de behandeling van vier ingediende resoluties en een urgentieresolutie. Alle vier resoluties zijn aangenomen, de urgentieresolutie haalde het niet. De aangenomen resoluties betroffen: ‘Registration old landfills’, ‘Domestic violence’, ‘Unaccompanied underage refugees in Europe’ en ‘Migrant women with a residence status’. De eerste drie waren ingediend door Noorwegen, de laatste door Passage, Nederland.

Uit Nederland waren de volgende vrouwen aanwezig: Ira Stam (gedelegeerde) en Agaath Suurbier namens ‘Passage’, Jeanne van Poppel (gedelegeerde) en Everdien Sanders (oud Europees ACWW-voorzitter) namens ‘Vrouwen van Nu’ en Thea Huijberts (oud-lid van diverse int. ACWW commissies) namens ‘Zij-Actief Brabant’.

ACWW’s wereldvoorzitter, de Australische Ruth Shanks, bracht verslag uit namens het internationale bestuur. Afgevaardigden van diverse internationale ACWW commissies deden dat eveneens.

De volgende Europese ACWW conferentie vindt plaats in 2020.