Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Activiteiten
Denktank

Hèt nieuwe thema van de Denktank voor 2018 - 2019

DE VROUW ALS CONSUMENT    koop- en eetgedrag

 

In januari 2018 starten wij met het project De vrouw als consument: Koop- en eetgedrag. Het onderwerp leent zich voor uitvoerige discussies en het uitwisselen van ervaringen. Dat hebben wij al ervaren bij de introductie van het onderwerp in de regio’s. De Denktank heeft een aantal belangrijke aspecten van het onderwerp letterlijk en figuurlijk ín kaart gebracht. Wij hebben een set kaarten ontworpen met de onderwerpen die als uitgangspunt  dienen voor discussie. De hoofdonderwerpen zijn Duurzaam boodschappen doen, Gezonde voeding, Verpakking en Afval en bij elk onderwerp hoort een set kaarten met deelonderwerpen. De afdeling kan naar eigen inzicht met deze kaartenset het onderwerp aan de orde stellen. Dat kan in een gespreksgroep of in een discussie met een deskundige over een van de onderwerpen. Leden van de Denktank kunnen op verzoek behulpzaam zijn als discussieleider. U kunt als afdeling een set kaarten aanvragen bij het Centraal Bureau tegen betaling van de portokosten.

Wij hopen dat er in uw programma een plaats wordt ingeruimd voor een gesprek over De vrouw als consument. Zoals u misschien al weet, kunt u voor een activiteit die binnen dit project valt bij het Jacobafonds per jaar een subsidie van €100,00 aanvragen.

Voor uw Maandbericht

Met de stukjes in Denken en Doen en in vorige Nieuwsbrieven heb ik aandacht besteed aan een aantal aspecten van ons onderwerp. U kunt deze stukjes in uw Maandbericht plaatsen om zo alvast uw leden te informeren en aan het denken te zetten. Hieronder nog een stukje.

Afval scheiden, doen wij het wel goed?  

De laatste tijd is er nogal wat discussie of het wel zinvol is om ons afval te scheiden. Veel plastic afval kan niet het gewenste resultaat geven omdat er te veel spul tussen zit dat niet gerecycled kan worden. Ook de kosten om al dat afval apart te verwerken  zijn vaak erg hoog. Verder is het de vraag of het afval al door de consument moet worden gescheiden of dat het beter in een later stadium kan worden uigezocht.  Het inzamelen van plastic afval is echter in veel plaatsen in Nederland een normale gang van zaken.  Maar wat mag nu eigenlijk wel en wat niet bij dat plastic afval worden gestopt? Want hoe hoger de kwaliteit van het afval hoe beter het gerecycled kan worden. Mag de zak van de chips nu wel of niet bij het plastic (niet!) en hoe zit het  dan met het aluminium van uw tablet chocolade (wel). Ook uw spuitbus van de deodorant mag er niet in, maar de lege blikjes van de conserven en de melkpakken weer wel. Ingewikkeld? U leest er alles over in de publicaties van Milieu Centraal (www.Milieucentraal.nl); u vindt er zelfs eena fvalscheidingswijzer  (www.afvalscheidingswijzer) en als u de quizvragen beantwoordt, kunt u zien of u op de goede weg bent met het scheiden van uw afval. Om het u gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat er minder rommel bij het plastic komt, bedenkt de verpakkingsindustrie ook af en toe betere oplossingen. Zo is in sommige verpakkingen het nietje in het plastic verdwenen en zijn er speciale koffiecups ontworpen die afbreekbar zijn. Want dat er veel onnodige verpakkingen zijn, zien wij dagelijks in de supermarkt. Weet u dat wij daar wat aan kunnen doen? U kunt dat melden bij Meldpuntverpakkingen van Milieu Centraal en dat leidt soms tot duurzame verpakkingen. Een aardig onderwerp om met elkaar te bespreken en eventueel actie te ondernemen. 

 

Comfortabel (t)huis

Als onderdeel van het project Actief ouder worden heeft de Denktank zich in 2015 en 2016  bezig gehouden met het onderwerp Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

Hieronder vindt u de verslagen van de drukbezochte regiodagen in Woerden op 3 november 2016 en in Doetinchem op 29 november 2016.

Verslag regiodag Woerden.

Verslag regiodag Doetinchem.

 

Nieuwe leden gevraagd

Wij vragen u eens goed in uw afdeling rond te kijken naar iemand die kan plaatsnemen in de Denktank en zo het contact kan onderhouden tussen afdeling(en) en Denktank. Plaats deze oproep dus in uw Maandbericht en/of vraag tijdens de ledenvergadering uw leden persoonlijk of zij belangstelling hebben. Voor vragen en informatie kunnen zij contact met de voorzitter opnemen. Wij benadrukken nog maar eens dat het geen bestuursleden hoeven te zijn. Wij rekenen op uw medewerking.

Namens de Denktank, Henny de Wit 

Informatie: henny.dewit@kpnmail.nl