Ga naar homepage Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk
Maak uw keuze
Jacobafonds

Wat is het Jacobafonds?

De stichting stelt zich ten doel hulp te geven aan leden en afdelingen van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK

Leden van  Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK kunnen een beroep doen op het fonds voor:

  •  een gratis lidmaatschap
  •  een financiële bijdrage voor een excursie, een cursus;
  •  als zij incidenteel financiële hulp nodig hebben
  •  als zij bij herstel van gezondheid de kosten van verpleging of  verblijf  buitenshuis niet geheel of gedeeltelijk zelf kunnen dragen 
  • als zij door ernstige huiselijke moeilijkheden in  nood verkeren.

Afdelingen die minder dan 60 leden hebben kunnen jaarlijks, op basis van een ingediende begroting, een beroep doen op het fonds.

Het Jacobafonds kan ook een bijdrage geven aan een activiteit die te maken heeft met het thema van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK. Zie hiervoor de nieuwsbrieven.

Leden van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK kunnen jaarlijks via de contributie een vrijwilliger bijdrage doen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.